Onze visie op zorgverlening

In ons woonzorgcentrum willen we onze reformatorische identiteit gestalte geven. In ons leven en onze zorgverlening richten we ons daarom naar het onveranderlijke Woord van God en naar de Drie Formulieren van Enigheid.

Heel concreet betekent dit dat wij in liefde en met respect kijken naar onze naasten. Dat wij eerbied hebben voor Gods wet, voor Zijn schepping en voor het menselijk leven. Wij kunnen dan ook op geen enkele manier meewerken aan euthanasie. Wel begeleiden wij onze bewoners 24 uur per dag, verzorgen wij hen met liefde en geven we hun de aandacht die zij nodig hebben.

We hebben beloofd er voor tante Ger te zijn

Lees verder..