Werken in Huize Spoorzicht

Echt aandacht voor bewoners

In Huize Spoorzicht besteden we als professionals nog echt aandacht aan onze bewoners. Natuurlijk ervaren ook wij de krapte op de arbeidsmarkt. Maar we doen er alles aan om onze bewoners daarvan niet de dupe te laten worden.

Open sollicitatie

Wil jij óók op die manier graag je professie van verplegende of verzorgende uitvoeren? Schrijf ons dan zeker een open sollicitatiebrief. Ook wanneer wij op dat moment geen plaats in ons team hebben, nemen we je adresgegevens en brief graag op in ons bestand. Wij verwachten van ieder nieuw teamlid dat hij of zij onze identiteit, visie, zorginvulling en doelstellingen en huisregels kan onderschrijven.

Vacatures

Op dit moment hebben wij vacatures voor

3e lid voor de Raad van Toezicht

Kom jij ons team versterken in deze uitdagende functie?

De Raad van Toezicht houd integraal toezicht op de besturing door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de particuliere woonzorginstelling Huize Spoorzicht. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur handelt conform de visie en doelstellingen van Huize Spoorzicht en dat hij daarbij adequaat handelt en presteert.

Doel van toezicht

De Raad van Toezicht beoogt met zijn functioneren bij te dragen aan het realiseren van de visie en het doel van Huize Spoorzicht. Ook wil de Raad van Toezicht bijdragen aan de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel en aan het voldoen van de reële maatschappelijke verwachtingen die Huize Spoorzicht worden gesteld.

Uitgangspunten

De raad van toezicht hanteert enkele uitgangspunten. De Raad van Toezicht…

… maakt deel uit van Huize Spoorzicht, maar voert het intern toezicht onafhankelijk uit;

… past de Zorgbrede Governancecode toe;

… is beschikbaar wanneer nodig voor Huize Spoorzicht;

… weet wat er in de organisatie speelt, zowel onder cliënten, hun verwanten en medewerkers, als leidinggevenden en de

bestuurder;

… handelt transparant en streeft naar zichtbaarheid voor interne en externe stakeholders;

… zoekt afhankelijk van tijd en situatie/onderwerp naar een evenwicht tussen betrokkenheid en distantie

Solliciteren

Heb jij een warm hart voor zorgverlening? Stuur dan een mail met motivatie en CV naar info@huizespoorzicht.nl.
Wil je meer weten? Bel dan met de heer B. van Dijk op 06 – 51 73 73 49.