Huize Spoorzicht: Gelaagde invulling van zorgverlening

Gediplomeerd

Onze vaste medewerkers zijn gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden zorgassistenten of activiteitenbegeleiders. Wij onderhouden goede contacten met professionals van buitenaf. Denk aan de huisarts en de fysiotherapeut. Op aanvraag kunnen wij een pedicure of een kapster naar Huize Spoorzicht laten komen. Verder maken wij dankbaar gebruik van een aantal vrijwilligers met hart voor onze bewoners.

Eigen aanspreekpunt

Komt uw vader of moeder bij ons wonen, dan krijgt hij of zij een eigen verzorgende als aanspreekpunt. Deze zorgt ervoor dat de structuur van de dag en de week voor uw ouder(s) zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Die structuur en de wensen van uw vader of moeder nemen we gedetailleerd op in het persoonlijke zorgdossier. Wij maken tevens gebruik van het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Gedeelde identiteit

Wij vullen de zorgverlening in Huize Spoorzicht graag op een gelaagde manier in. Dat wil zeggen dat onze medewerkers niet alleen vanuit een intrinsieke gedrevenheid de zorg verlenen, waarop uw ouder recht heeft. Zij geven in die zorgverlening óók invulling aan een gedeelde identiteit. Zo lezen zij met uw ouder uit de Bijbel wanneer hij of zij dat zelf niet meer kan. De zorg vindt plaats in een veilige omgeving. Dat kan betekenen dat er diepgaande gesprekken ontstaan tussen uw ouder en een verzorgende. Gesprekken over bijvoorbeeld levensvragen. Wanneer uw vader of moeder daar behoefte aan heeft, kunnen wij voor hem of haar contact opnemen met een ambtsdrager uit de kerkelijke gemeente.

Doelstellingen

Op deze manier willen we onze doelstellingen realiseren:

  • kwalitatief goede zorg verlenen in een sfeer van liefde en respect tot aan het levenseinde;
  • aandacht voor iedere bewoner in zijn of haar persoonlijke situatie;
  • op een waardige manier met onze bewoners omgaan en hun wensen respecteren;
  • eerbied betonen voor het menselijk leven en voor Gods schepping.