Professionele kwaliteit van zorg

Verantwoordelijkheid

Levensomstandigheden veranderen bij het ouder worden. Dat kan betekenen dat een geliefde ouder de vertrouwde eigen omgeving moet loslaten. Vaak een ingrijpende stap. Vanuit liefde voor uw ouder(s) mag u van ons een professionele kwaliteit van zorg verwachten, geleverd door gediplomeerde verzorgenden. Wij nemen die verantwoordelijkheid heel serieus. Onze gekwalificeerde medewerkers bieden uw ouder(s) zorg tot aan het einde van het leven vanuit een gedeelde identiteit.

Persoonlijke behoeften

Om die zorg optimaal toe te spitsen op de individuele omstandigheden en persoonlijke behoeften, voeren wij aan het begin van ieder zorgtraject een uitvoerig intakegesprek met de nieuwe bewoner, zo mogelijk in het bijzijn van een van de volwassen kinderen.

Kwaliteitskader

Wij voldoen aan de vereisten uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Een daarvan is het jaarlijks opgestelde kwaliteitsverslag.